Dokumenty - PRIME SAFETY, s.r.o. - 2023

PRIME SAFETY, s.r.o.
Přejít na obsah

Dokumenty

V této části naleznete důležité dokumenty, zejména Všeobecné obchodní podmínky, zásady správy a ochrany osobních údajů, bezpečnostní doporučení, katalogy a další.

Firemní dokumenty


právní rozbor

k montáži zvláštní výstražné signalizace

prevence rušivých půlsů

zastavovací terč TCP02
rukávová páska POLICIE
Homologace
Prohlášení o shodě (CE)

TCP02
TCP03
TCP04
PTG01
PG01
Vysvětlivky:
R65 - homologace podle normy EHK č. 65 (zvláštní výstražná světelná zařízení se světlem modré, červené nebo oranžové barvy)
R65 T1 - homologace podle normy EHK č. 65 pro všesměrové svítilny třídy 1 (barva se určuje písmene B, R, A - modrá, červená, oranžová)
R65 T2 - homologace podle normy EHK č. 65 pro všesměrové svítilny třídy 2 (barva se určuje písmene B, R, A - modrá, červená, oranžová)
R65 X1 - homologace podle normy EHK č. 65 pro směrové svítilny třídy 1 (barva se určuje písmene B, R, A - modrá, červená, oranžová)
R65 X2 - homologace podle normy EHK č. 65 pro směrové svítilny třídy 2 (barva se určuje písmene B, R, A - modrá, červená, oranžová)
R10 - homologace podle normy EHK č. 10 (elektromagnetická kompatibilita)
EMC - elektromagnetická kompatibilita v rozsahu R10
CE - prohlášení o shodě podle zákona o technických požadavcích na výrobky (zejména se týká směrnice Evropské unie 89/336/EEC - elektromagnetická kompatibilita)
Dokumenty jsou uloženy v souboru PDF.
Pokud nemáte k dispozici prohlížeč formátu .pdf, můžete jej zdarma stáhnout na www.adobe.cz.
© PRIME SAFETY, s.r.o.  2023
PRIME SAFETY, s.r.o.
Bellušova 1843/2
155 00  Praha 5
Provozovna:
Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5
IČ: 27253937, DIČ: CZ27253937, EORI: CZ27253937
IBAN: CZ38 0300 0000 0001 9660 7540
SWIFT: CEKOCZPP
Telefon: +420-77423112
E-mail:   info@prime-safety.com
PRIME SAFETY, s.r.o.
Bellušova 1843/2  155 00  Praha 5
Provozovna:
Bavorská 845/14  155 00  Praha 5
Telefony: +420-774023112, +420-246093112
E-mail:    info@prime-safety.com
IČ: 27253937, DIČ: CZ27253937, EORI: CZ27253937
Návrat na obsah