TCL - PRIME SAFETY, s.r.o. - 2023

PRIME SAFETY, s.r.o.
Přejít na obsah

TCL

katalog > zastavovani
TCL
Skládací dopravní kužel vysoký 56 cm, základna 32 x 32 cm. Do hrotu kužele je možno umístit červené blikající LED světlo.
Materiál ABS.
Dopravní kužely jsou dopravním zařízením Z1 podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., ,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.  
Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají  shodný význam jako značka  č. V 1a (podélná čára souvislá);  mohou též   vymezovat plochu,  do které  je zakázáno vjíždět.

KATALOGOVÝ LIST
NÁVOD
© PRIME SAFETY, s.r.o.  2023
PRIME SAFETY, s.r.o.
Bellušova 1843/2
155 00  Praha 5
Provozovna:
Bavorská 856/14, 155 00  Praha 5
IČ: 27253937, DIČ: CZ27253937, EORI: CZ27253937
IBAN: CZ38 0300 0000 0001 9660 7540
SWIFT: CEKOCZPP
Telefon: +420-77423112
E-mail:   info@prime-safety.com
PRIME SAFETY, s.r.o.
Bellušova 1843/2  155 00  Praha 5
Provozovna:
Bavorská 845/14  155 00  Praha 5
Telefony: +420-774023112, +420-246093112
E-mail:    info@prime-safety.com
IČ: 27253937, DIČ: CZ27253937, EORI: CZ27253937
Návrat na obsah